UNIQUE PHARMA Arimidex 1mg/ 100 tab

45,95

Arimidex

Beschrijving

UNIQUE PHARMA Arimidex 1mg/ 100 tab

1. Wat is Arimidex en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Arimidex bevat een stof die anastrozol wordt genoemd. Dit middel behoort tot een groep
geneesmiddelen die ‘aromataseremmers’ wordt genoemd. Arimidex wordt gebruikt om borstkanker te
behandelen bij vrouwen die in de overgang zijn geweest.

Dit middel werkt door de hoeveelheid van het hormoon oestrogeen, dat door uw lichaam wordt
gemaakt, te verminderen. Het doet dat door het blokkeren van een enzym met de naam ‘aromatase’
(een natuurlijke stof in uw lichaam).


2. Wanneer mag u Arimidex niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder
punt 6.

U bent zwanger of geeft borstvoeding (zie rubriek ‘Zwangerschap en borstvoeding’).

Neem dit middel niet in als één van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of apotheker voordat u Arimidex inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:

als u nog steeds ongesteld wordt en nog niet in de overgang bent geweest.

als u wordt behandeld met geneesmiddelen die tamoxifen of oestrogenen bevatten (zie de
rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

als u ooit een aandoening heeft gehad die de sterkte van uw botten (osteoporose) beïnvloedt.

als u lever- of nierproblemen heeft.

Als u twijfelt of één van de bovenstaande punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, vertel dan aan het medisch personeel dat u dit middel
gebruikt.


Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Arimidex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft en
kruidengeneesmiddelen. Arimidex kan de wijze waarop sommige geneesmiddelen werken beïnvloeden
en sommige geneesmiddelen kunnen een effect hebben op Arimidex.

Neem Arimidex niet in als u al één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

Bepaalde geneesmiddelen om borstkanker (selectieve oestrogeenreceptor-modulatoren) te
behandelen, bijvoorbeeld geneesmiddelen die tamoxifen bevatten. Dit is omdat deze
geneesmiddelen de juiste werking van Arimidex kunnen tegengaan.

Geneesmiddelen die oestrogenen bevatten, zoals hormonale substitutietherapie (HST).

Als dit op u van toepassing is, vraag dan uw arts of apotheker om advies.

Informeer uw arts of apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

Een geneesmiddel dat bekend staat als een “LHRH analoog”. Dit bevat gonadoreline,
busereline, gosereline, leuproreline en triptoreline. Deze geneesmiddelen worden gebruikt om
borstkanker, bepaalde vrouwelijke (gynaecologische) aandoeningen en onvruchtbaarheid te
behandelen.


Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit middel niet als u zwanger bent of als u borstvoeding geeft. Stop met het gebruik van dit
middel als u zwanger raakt en praat met uw arts.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft waarschijnlijk geen invloed op uw vermogen om voertuigen te besturen of machines
te gebruiken. Sommige patiënten hebben echter af en toe last van krachteloosheid of slaperigheid
tijdens het gebruik van dit middel. Raadpleeg uw arts of apotheker als dat bij u het geval is

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.