UNDER PRICED !!! Decandrol (Nandrolone Decanoate) 200mg/ml

19,95

https://anabolenenmedicijnen.com/?post_type=product&p=50015&preview=true

BALKAN PHARMACEUTICALS Decandrol(Nandrolone Decanoate) 200mg/ml

Nandrolone Decanoate

ACTIE !!! OP=OP !!!

BALKAN PHARMACEUTICALS Decandrol 200mg/m OP=OP !!!

Beschrijving

BALKAN PHARMACEUTICALS Decandrol (Nandrolone Decanoate) 200mg/ml

Nandrolone Decanoate

Wat is Decandrol (Nandrolon Decanoaat)?

Decandrol is een werkzame stof van de injecteerbare anabole steroïde – Nandrolon Decanoate die tegenwoordig wordt beschouwd als een van de meest populaire en een van de meest effectieve steroïden die er zijn. Deze stof is beter bekend als Deca Durabolin (handelsnaam) in plaats van Nandrolone Decanoate (werkzame stof) of Decandrol (de handelsnaam gemaakt door Balkan Pharmaceuticals). Dit is een derivaat van nandrolon dat een zeer sterk anabool effect heeft en een zeer minimaal risico op negatieve effecten.

Nandrolon Decanoate is de steroïde in Decandrol die wordt vervaardigd door Balkan Pharmaceuticals en dit product heeft de titel van "het meest kwalitatieve" medicijn 
gekregen voor het verkrijgen van spiermassa en verbazingwekkende effecten van toename van kracht. Het product is in de VS alleen goedgekeurd met een recept voor de 
behandeling van bloedarmoede en in het VK voor de behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen. Het kan echter zonder recept worden verkregen voor diegenen die 
hun spiermassa en kracht moeten vergroten.

Het product is zeer beroemd in de wereld van bodybuilding vanwege zijn eigenschappen om enorme kracht- en spiermassatoenames te bieden en daarom is dit een geweldige 
lichaamsbouw en prestatieverbeteraar. Het product is ook beroemd vanwege de lange halfwaardetijd van 6 tot 12 dagen, wat betekent dat de werkingsduur ongeveer 2 of zelfs 3 
weken is. Uiteindelijk heeft het product een zeer hoge verhouding van anabole tot androgene effecten en heeft het een zwakke neiging tot androgene en oestrogene 
bijwerkingen.

Hoe Nandrolon Decanoaat (Decandrol) werkt?

Nandrolon Decanoaat heeft een sterkere anabole werking in vergelijking met het testosteron en daarom geven velen de voorkeur aan nandrolon in plaats van testosteron. Als het testosteron bijvoorbeeld een anabole index van 100% heeft, heeft nandrolon deze index van 125%. Daarnaast heeft het nog een ander positief feit: het heeft een zeer lage androgene classificatie die de mogelijke aromatisering in het oestrogeen bijna volledig elimineert.

Het gebeurt vanwege het feit dat nandrolon een hormoon is dat kan worden omgezet in dihydrotestosteron en dat een vrij zwakke androgene activiteit heeft. 
Dat enzym dat verantwoordelijk is voor de omzetting van androgenen in oestrogenen is ongeveer 20% testosteron. Het is ook belangrijk om te vermelden dat het de omzetting 
van het oestrogeen in de lever kan uitvoeren en ook op sommige andere plaatsen waar een zeer hoge omzetting van oestrogenen plaatsvindt (zoals bijvoorbeeld vet). 
Hoe dan ook, nandrolon is een progestageen, wat verschillende problemen oproept.
Waar wordt Nandrolon Decanoaat voor gebruikt? | Deca Durabolin-cyclus

In verschillende delen van de wereld heeft Nandrolone Decanoate verschillende toepassingen. Al met al wordt het product gebruikt voor de behandeling van bloedarmoede door 
nierinsufficiëntie, voor de behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen, voor de behandeling van acuut nierfalen, aplastische anemie, inoperabele borstkanker 
en andere, zoals off-label gebruik om de vetvrije massa bij HIV/ AIDS-patiënten en bij sommige andere spierafbraaksyndromen.

Maar het product wordt vooral gebruikt in de wereld van bodybuilding onder bodybuilders, wedstrijdsporters en powerlifters voor lichaamsbouw en prestatieverhogende 
doeleinden. Het product biedt enorme kracht- en spiermassawinsten.

WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET TOEGEDIEND KRIJGEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet toegediend krijgen?
U bent allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen in dit geneesmiddel (Decandrol). Deze stoffen kunt u vinden.
U bent allergisch voor pinda’s of soja.
U heeft prostaatkanker of borstkanker (als man) of heeft dit gehad, of er bestaat een vermoeden dat u dit heeft.
U bent zwanger of denkt dat u zwanger bent (zie ook rubriek ‘Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid’).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Als u tekenen van vermannelijking (bijvoorbeeld een verlaging van de stem of haargroei in het gezicht) bemerkt, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts.
De behandeling met anabole steroïden kan leiden tot een vergroting van de prostaat, vooral bij oudere mannen. Daarom zal uw
arts uw prostaat regelmatig controleren door middel van onderzoek via de anus en een bloedonderzoek naar het zogenaamde
prostaatspecifieke antigeen (PSA).
Daarnaast zal uw bloed regelmatig onderzocht worden op de stof in de rode bloedcellen die zuurstof vervoert (hemoglobine).
In zeer zeldzame gevallen kan het aantal rode bloedcellen in uw bloed te veel toenemen. Dit kan leiden tot problemen.
Medische controle kan ook nodig zijn bij bepaalde aandoeningen. Daarom moet u voordat u start met dit geneesmiddel, het uw
arts of apotheker vertellen als u een van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad, of als er wordt vermoed dat u deze
heeft:
borstkanker met uitzaaiingen naar de botten
nier- of longkanker
hartaandoeningen
nieraandoeningen
leveraandoeningen, zoals geelzucht
verhoogde bloeddruk (hypertensie) diabetes (suikerziekte)
epilepsie
migraine; hoofdpijn
prostaatklachten, zoals problemen met het plassen.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
De veiligheid en werkzaamheid van dit middel zijn niet voldoende vastgesteld bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Extra controle door de arts is noodzakelijk bij de behandeling van kinderen, omdat anabole steroïden de ontwikkeling van de
geslachtsorganen kunnen vervroegen en de lengtegroei kunnen remmen (zie ook rubriek 4 ‘Kinderen en jongeren tot 18 jaar’).
Langdurig gebruik van anabole steroïden in hoge doseringen kan leiden tot psychische onrust, slaapstoornissen en agressief
gedrag. Dit kan ook leiden tot verhoogde bloedsuikers (verminderde glucosetolerantie) en tot het niet of niet goed werken van
de spieren (amyotrofische laterale sclerose).
Bespreek het met uw arts als een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is
geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Nandrolon Decanoate (Decandrol) nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u
in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
Andere geneesmiddelen kunnen de werk ing van Nandrolon Decanoate (Decandrol) verminderen of versterken. Ook kan Nandrolon Decanoate de
werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Vertel het in ieder geval uw arts of apotheker wanneer u de volgende
geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken:
insuline en/of andere geneesmiddelen die uw bloedsuikerspiegel regelen bij diabetes: de behoefte aan insuline of
bloedsuikerverlagende tabletten kan verminderen.
bloedverdunners (antistollingsmiddelen tegen trombose): Nandrolon Decanoate kan de werking van bloedverdunnende middelen
versterken.
EPO (recombinant humaan erytropoëtine) bij de behandeling van bloedarmoede (anemie): tijdens gecombineerd gebruik
van Nandrolon Decanoate (50-100 mg/week) en EPO bij de behandeling van anemie kan een verlaging van de dosis van EPO,
vooral bij vrouwen, mogelijk zijn.
Vertel het ook uw arts of apotheker als u het hormoon ACTH (adrenocorticotroop hormoon, dat de bijnierschors aanzet tot het
maken van bijnierschorshormonen) of corticosteroïden (gebruikt bij de behandeling van onder andere reuma, artritis,
allergische aandoeningen en astma) gebruikt of gaat gebruiken.
Anabole steroïden zoals Nandrolon Decanoate kunnen het risico op oedeem (ophoping van vocht in het lichaam) verhogen, met
name als uw hart en lever niet goed werken.
Anabole steroïden kunnen ook de resultaten van sommige laboratoriumonderzoeken beïnvloeden (bijvoorbeeld het meten van
de hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed). Vertel uw arts of de verpleegkundige die het bloed afneemt dat u Nandrolon Decanoate gebruikt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Dit geneesmiddel kan geïnjecteerd worden zonder rekening te houden met eten en drinken.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken als u zwanger bent, als u denkt dat u zwanger bent, of als u borstvoeding geeft.
Wanneer u al behandeld wordt met Nandrolon Decanoate, moet u ervoor zorgen dat u niet zwanger wordt. Als u toch zwanger wordt
tijdens de behandeling met Nandrolon Decanoate, moet u onmiddellijk met de behandeling stoppen en dit aan uw arts vertellen.
Bij mannen kan de behandeling met Nandrolon Decanoate leiden tot vruchtbaarheidsproblemen door de remming van de vorming
van sperma.
Bij vrouwen kan de behandeling met Nandrolon Decanoate leiden tot een onregelmatige of uitblijvende menstruatie.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voor zover bekend heeft dit geneesmiddel geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken.

Nandrolon Decanoaat / Decandrol – Deca Durabolin bijwerkingen

Deze steroïde wordt niet beschouwd als de meest bijwerkingenvriendelijke steroïde, maar wordt nog steeds zeer goed verdragen door de meeste mannen die het op de juiste manier gebruiken en het niet overdrijven.

De bijwerkingen van nandrolondecanoaat omvatten: lage neiging tot oestrogeenconversie betekent dat oestrogene bijwerkingen mogelijk zijn (zoals waterretentie, 
gynaecomastie, hoge bloeddruk enz.), maar het is onwaarschijnlijk dat ze optreden. Een zeer licht anti-oestrogeenproduct zou voldoende moeten zijn om ze te helpen. 
Het is mogelijk om androgene bijwerkingen te krijgen (vooral bij hoge doses) en deze omvatten: haaruitval, vette huid, acne, agressie en andere. Nandrolon (Deca Durabolin) 
Decanoaat kan cardiovasculaire bijwerkingen veroorzaken (voornamelijk gerelateerd aan cholesterol). Ten slotte - Decandrol zal de productie van testosteron onderdrukken. 
Het is een goed idee om een ​​TRT (testosteronvervangende therapie) te implementeren tijdens suppletie met steroïden en PCT (postcyclustherapie) nadat u stopt met het 
gebruik van de steroïde.

De bijwerkingen van de steroïde kunnen onder controle worden gehouden of goed worden verdragen als u zich aan het normale cyclusplan houdt.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.