BROMAZEPAM EG 12 MG 60 TABL

99,95

Dit geneesmiddel heeft als werkzame stof bromazepam.

Bromazepam behoort tot de klasse van de benzodiazepinen. Dit zijn geneesmiddelen die de angst doen verdwijnen, de slaap bevorderen en de spieren ontspannen.

Uw arts kan dit geneesmiddel voorschrijven bij:

  • angsttoestanden die een behandeling met geneesmiddelen vereisen.

Benzodiazepinen dienen slechts te worden gebruikt als de aandoening ernstig is, indien de patiënt niet goed meer kan functioneren of als gevolg van de aandoening ernstig lijdt.

Uitverkocht

Categorieën: ,

Bromazepam EG

Beschrijving

Bromazepam EG

 

Wat is Bromazepam EG en waarvoor wordt het ingenomen?

Bromazepam EG behoort tot de klasse van de benzodiazepinen. Dit zijn geneesmiddelen die de angst
doen verdwijnen, de slaap bevorderen en de spieren ontspannen.
Bromazepam EG is aangewezen bij angsttoestanden die een behandeling met geneesmiddelen vereisen.
Benzodiazepinen dienen slechts te worden gebruikt als de aandoening ernstig is, indien de patiënt niet
goed meer kan functioneren of als gevolg van de aandoening ernstig lijdt.


Wanneer mag u Bromazepam EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Bromazepam EG niet innemen?
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
U bent allergisch voor een ander geneesmiddel uit de benzodiazepinegroep.
U heeft ernstige ademhalingsstoornissen.
U heeft myasthenia gravis (als uw spieren zwak worden en snel vermoeid raken).
U heeft slaapapneu (onderbreking van de ademhaling tijdens de slaap).
De werking van uw lever is ernstig verminderd.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Bromazepam EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Bromazepam EG inneemt:
als u bejaard bent, longproblemen, nierproblemen of leverproblemen heeft. In deze gevallen dient
een lagere dosis voorgeschreven te worden.
als u in het verleden hartproblemen heeft gehad.
als u epilepsie heeft. Het risico op een epileptische aanval is verhoogd bij plots stopzetten van de
behandeling.
als u in het verleden problemen met alcohol of drugs heeft gehad.
als u een geestelijke aandoening heeft (psychose). Bromazepam EG wordt in dit geval niet
aanbevolen als basisbehandeling.
als u depressief bent. In dit geval dient een zo laag mogelijke dosis voorgeschreven te worden, steeds
in combinatie met een andere behandeling.
Tijdens de behandeling met Bromazepam EG, neem contact op met uw arts wanneer 1 van de volgende
symptomen optreedt:
U kan zich moeilijk nieuwe dingen herinneren gedurende enkele uren na inname van het product
(anterograde amnesie). U kan het risico op deze bijwerking beperken, door voldoende
(ononderbroken) te slapen.
Rusteloosheid, opwinding, prikkelbaarheid, agressiviteit, waanvoorstellingen, woedeaanvallen,
nachtmerries, hallucinaties, psychoses, onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen. Als deze
reacties zich voordoen, dient de behandeling te worden stopgezet. Deze reacties komen vaker voor
bij kinderen en bejaarden.


Afhankelijkheid


Het gebruik van benzodiazepinen kan leiden tot lichamelijke en psychische afhankelijkheid van deze
producten. Het risico op afhankelijkheid stijgt met de dosis en de duur van de behandeling en is het
grootst bij patiënten met een alcohol of drugsverleden. Voor meer informatie, zie rubriek “Als u stopt met
het innemen van Bromazepam EG”.

 

Operaties


Als u een anestheticum gaat krijgen voor een operatie of tandheelkunde, is het belangrijk uw arts of
tandarts te melden dat u Bromazepam EG inneemt.

 

Zwangerschap en borstvoeding.


Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Bromazepam EG is niet aangeraden tijdens de zwangerschap wegens mogelijke effecten op uw baby.
Behandeling met Bromazepam EG kan echter overwogen worden indien uw arts dit noodzakelijk acht.


Borstvoeding


Bromazepam EG is niet aangeraden tijdens de borstvoeding, aangezien bromazepam in de moedermelk
terecht komt.

 

Mogelijke bijwerkingen


Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Belangrijke bijwerkingen waar u op moet letten:
Allergische reacties
Als u een allergische reactie krijgt, moet u meteen naar een arts gaan.
De tekenen kunnen zijn:
Plotselinge zwelling van de keel, het gezicht, de lippen en de mond. Dat kan ademhalings- of
slikmoeilijkheden veroorzaken.
Plotselinge zwelling van de handen, de voeten en de enkels
Huiduitslag of jeuk


Effecten op het gedrag
Als u een van de volgende effecten opmerkt, moet u met uw arts spreken omdat de arts de inname van
Bromazepam dan misschien zal willen stopzetten. De tekenen kunnen zijn:
Agressief, opgewonden, prikkelbaar, zenuwachtig, geagiteerd of angstig zijn
Slaapproblemen, nachtmerries of levendige dromen

Patiënten die kalmeermiddelen gebruiken en ouderen
Patiënten die kalmeermiddelen gebruiken (inclusief alcoholische drank) tijdens hun behandeling met
Bromazepam EG en ouderen lopen meer kans om te vallen en beenderen te breken.

Andere mogelijke bijwerkingen


Als u start met de inname van Bromazepam EG, kunt u de volgende effecten vaststellen:
Slaperigheid en vermoeid gevoel
Duizeligheid en ijlhoofdigheid
Zwakke of slappe spieren of schokkende bewegingen (slechte coördinatie)
Wankel gevoel bij het stappen
Als u een van die effecten opmerkt, moet u met uw arts spreken. Uw arts zal u misschien kunnen helpen
door u een lagere dosering van Bromazepam EG te geven en die dan traag te verhogen.
De volgende bijwerkingen kunnen eender wanneer tijdens de behandeling optreden.
Zenuwstelselaandoeningen
Sufheid
Hoofdpijn
Gedragsstoornissen
Tragere of onduidelijke spraak
Slechte coördinatie waaronder wankel gevoel bij het stappen
Toename van de frequentie van aanvallen als u epilepsie hebt


Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.