Alprazolam EG 2MG

90,00

Alprazolam Eg – 2 MG – 60 tabs

Uitverkocht

Categorie:

Alprazolam EG - 60 tabs

Beschrijving

Alprazolam EG


Wat is Alprazolam EG en waarvoor wordt het ingenomen?


Alprazolam behoort tot de groep van de benzodiazepinen.
Alprazolam EG is aangewezen bij de behandeling van angst- en spanningstoestanden. Het kan ook
gebruikt worden bij de behandeling van bepaalde paniektoestanden met of zonder agorafobie
(pleinvrees).
Alprazolam EG tabletten is alleen aangewezen als de symptomen ernstig, invaliderend of onderwerp
zijn van extreem lijden.Wanneer mag u Alprazolam EG niet innemen?


U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6 van deze bijsluiter.
Alprazolam EG mag niet gebruikt worden door patiënten die overgevoelig zijn voor
benzodiazepinen en bij patiënten met myasthenia gravis (een ernstige vorm van spierzwakte).
Het gebruik van Alprazolam EG is ook niet aangewezen bij patiënten met ernstige
ademhalingsstoornissen, slaapapneusyndroom (tijdelijke ademhalingsstop gedurende de slaap), en
ernstig leverlijden.
medicatie  is niet aangewezen bij kinderen onder de 6 jaar.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Gelijktijdig gebruik van alcohol kan de werking van benzodiazepinen, namelijk sufheid, versterken.
Alcohol wordt daarom ook ontraden bij gebruik van Alprazolam EG.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Het gebruik van benzodiazepinen is af te raden tijdens de zwangerschap, behalve onder strikte
controle van de arts.
Borstvoeding
Het gebruik van benzodiazepinen is af te raden tijdens de periode van borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Daar benzodiazepinen het reactievermogen (namelijk de snelheid om te reageren) kunnen
beïnvloeden, wordt het afgeraden voertuigen te besturen en bepaalde gereedschappen of machines te
gebruiken.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan dit product bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te
maken.
De bijwerkingen die met een behandeling met alprazolam geassocieerd werden bij patiënten die
deelnamen aan gecontroleerde klinische studies, en met de ervaring na het op de markt brengen (*),
waren de volgende:


Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen meer dan 1 op 10 mensen treffen):
depressie
sedatie (inslapen), slaperigheid, verlies van het coördinatievermogen van bewegingen,
geheugenstoornissen, spraakstoornissen (dysartrie), duizeligheid, hoofdpijn
constipatie, droge mond
vermoeidheid, prikkelbaarheid
Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen tot 1 op 10 mensen treffen):
eetlustverlies
verwardheid, desoriëntatie, verminderd libido, angst, slapeloosheid, zenuwachtigheid, verhoogd
libido
evenwichtsstoornissen, coördinatiestoornissen, aandachtsstoornissen, abnormaal overmatige
slaapbehoefte (hypersomnie), lethargie (duidelijk verzwakte staat), beven
troebel zicht
misselijkheid
huidontsteking (dermatitis)*
seksuele disfunctie*
gewichtsafname, gewichtstoename


Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen tot 1 op 100 mensen treffen):
manie* (overdreven activiteit en abnormale staat van opwinding) (zie rubriek 2. “Wanneer moet u
extra voorzichtig zijn met dit middel?”), hallucinaties*, woede*, agitatie*
amnesie
spierzwakte
incontinentie*
onregelmatige maandstonden*
Niet bekende frequentie (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
stoornissen van het autonoom zenuwstelsel*, tonusstoornissen (dystonie)*
Quincke oedeem*
fotosensibiliteit*
verhoging van de productie van prolactine*
hypomanie*, agressiviteit*, vijandigheid*, abnormale gedachten*, psychomotorische
hyperactiviteit*
maagdarmstelselstoornissen*
leverontsteking (hepatitis)*, leverstoornissen*, geelzucht*
urineretentie*
verhoging van intra-oculaire druk*
perifeer oedeem*


De volgende bijwerkingen werden eveneens gemeld:
Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen tot 1 op 1.000 mensen treffen):
cholestase (vermindering van de galafscheiding)
agranulocytose (afwezigheid van bepaalde witte bloedlichaampjes in het bloed)
respiratoire depressie bij CARA-patiënten
allergische reacties of ernstige, mogelijk levensbedreigende allergische reacties (anafylaxie)
sporadische afwijkingen van ovulatie en verhoging van borstvolume
anorexie (eetlustverlies)


De volgende bijwerkingen van benzodiazepinen werden zelden of heel uitzonderlijk vermeld:
vermoeidheid, tekenen van paranoia, psychische en fysieke afhankelijkheid, onthoudingssymptomen
(hoofdpijn, spierpijn, extreme angst, prikkelbaarheid, gevoel van irrealiteit (derealisatie),
depersonalisatie (verlies van gevoel met de fysieke en mentale realiteit), slechthorendheid, verstijven
en tintelen van de extremiteiten, overgevoeligheid voor lawaai en fysisch contact, epileptische
aanvallen).
Reboundfenomenen zoals slapeloosheid en angst kunnen optreden bij stopzetting van de behandeling.
Ook gemoedsveranderingen, angst, slaapstoornissen en rusteloosheid kunnen hiermee gepaard gaan.

 

Heeft u last van bijwerkingen neem dan zo snel mogelijk contact met uw huisarts op.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.