Cialis Tadalafil Lilly 20mg

12,99

Categorieën: ,

Beschrijving

Cialis

Tadalafil 20 mg – 2 Tabletten

Cialis Original 20 mg van Lilly. Het actieve ingrediënt is Tadalafil 20 mg. De effecten beginnen in 30 minuten en duren ongeveer 24-36 uur.

  • CIALIS wordt gebruikt om volwassen mannen met erectiestoornissen te behandelen. Dit is het geval wanneer een man niet door seksuele activiteit een harde, stijve penis kan krijgen of behouden. CIALIS laat een aanzienlijke verbetering zien m.b.t een harde, stijve penis voor seksuele activiteit te krijgen.
  • CIALIS bevat tadalafil als een actief ingrediënt en behoort tot een groep geneesmiddelen zogenaamde “fosfodiësterase 5-remmers”. Na seksuele stimulatie helpt CIALIS om de bloedvaten in uw penis te ontspannen, waardoor bloed in uw penis zal stromen. Het resultaat is een verbeterde erectie. CIALIS zal u niet helpen als u geen erectiestoornis heeft. Het is belangrijk op te merken dat CIALIS niet werkt zonder seksuele stimulatie. Voorspel in partnerschap kan nodig zijn, net alsof u geen medicijn gebruikt voor erectiestoornissen.

Gebruik CIALIS niet als u:
– allergisch voor tadalafil of voor één van de andere in rubriek 6 vermelde

Ingrediënten van dit medicijn.
– in welke vorm dan ook organische nitraten of stikstofoxidedonoren zoals amylnitriet opnemen. Dit is een groep geneesmiddelen (“nitraten”) die worden gebruikt om te behandelen gebruikt voor angina pectoris (een bepaald type “hartpijn”).

Het is aangetoond dat CIALIS de effecten van deze geneesmiddelen verhoogt. Als je nitraten in welke vorm dan ook gebruikt of  niet goed weet wat je ermee moeten doen, raadpleeg uw arts.
– als u een ernstige hartaandoening heeft of er in de afgelopen 90 dagen een heeft gehad

Ik heb een hartaanval gehad.
– in de afgelopen 6 maanden een beroerte hebben gehad.
– als u een lage of ongecontroleerde hoge bloeddruk heeft.
– ooit verlies van gezichtsvermogen als gevolg van een niet-arterieel anterieur als u ischemische optische neuropathie (NAION) heeft gehad, wordt deze aandoening genoemd “Slag van het oog” wordt beschreven.
– riociguat gebruiken. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor behandeling pulmonale arteriële hypertensie (d.w.z. hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (d.w.z. hoge bloeddruk in de longen naast bloedstolsels). Gebruik PDE5-remmers, zoals Cialis er is aangetoond dat het het bloeddrukverlagende effect van dit geneesmiddel verhoogt.
Neem contact op met uw arts als u riociguat gebruikt of twijfelt.

Overleg met uw arts voordat u CIALIS inneemt.
Houd er rekening mee dat seksuele activiteit een mogelijk risico vormt voor patiënten met hartziekte omdat het uw hart belast.

Overleg met uw arts voordat u de tabletten inneemt:
– sikkelcelanemie (veranderingen in rode bloedcellen)
– multipel myeloom (beenmergkanker) leukemie (kanker van de bloedcellen)
– een vervorming (vervorming) van uw penis
– ernstige leverziekte
– ernstige nierziekte

Het is niet bekend of CIALIS werkzaam zal zijn bij patiënten met de volgende symptomen was gemaakt:
– een operatie in het bekkengebied
– een volledige verwijdering van de prostaat of het verwijderen van een onderdeel waarvan de prostaatzenuwen waren doorgesneden (niet zenuwsparend Technologie)

Als u een plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop met het gebruik van CIALIS en breng onmiddellijk een dokter op de hoogte. Sommige patiënten die tadalafil gebruikten, kregen een plotselinge verslechtering of verlies van gehoor. Zelfs als dat niet zo is het is bekend of deze voorvallen een causaal verband houden met tadalafil, breken in geval van plotselinge achteruitgang of gehoorverlies stop de behandeling met CIALIS en neem onmiddellijk contact op met een arts.

CIALIS mag niet door vrouwen worden gebruikt.

Kinderen en jongeren
CIALIS mag niet worden gebruikt door kinderen en jongeren tot 18 jaar
zullen.

Andere medicijnen en CIALIS
Laat het uw arts weten als u onlangs andere geneesmiddelen heeft gebruikt
heeft gebruikt of van plan bent andere geneesmiddelen in te nemen
Medicijnen nemen.

U mag CIALIS niet gebruiken als u al nitraten gebruikt.
Sommige geneesmiddelen kunnen of kunnen worden beïnvloed door CIALIS invloed hebben op hoe goed CIALIS werkt. Vertel het uw arts of apotheker als u al de volgende geneesmiddelen gebruikt:
– Alfablokkers (gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen of
Urinewegproblemen als gevolg van goedaardige prostaatvergroting genomen)
– andere geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen
– Riociguat
– 5-alfa-reductaseremmers (gebruikt om een goedaardige prostaatvergroting

Geneesmiddelen zoals ketoconazol-tabletten (gebruikt om schimmelinfecties te behandelen) of proteaseremmers (proteaseremmers) voor de behandeling van AIDS of HIV-ziekten
– fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine (krampstillers (Anti-epileptica)
– rifampicine, erytromycine, claritromycine of itraconazol
– andere geneesmiddelen om erectiestoornissen te behandelen

CIALIS niet  innemen met alcohol
Grapefruitsap kan ook invloed hebben op hoe goed CIALIS werkt. Voorzichtigheid is geboden. Praat met uw arts voor meer informatie.

Vruchtbaarheid
Bij behandelde honden was er een afname van het sperma in de Testikels. Bij sommige mannen is een afname van het sperma waargenomen. Het is het is onwaarschijnlijk dat dit zal leiden tot een vermindering van de vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sommige mannen die CIALIS hebben gebruikt in klinische onderzoeken, hebben duizeligheid gemeld.

CIALIS bevat lactose:
Als u bepaalde suikers niet verdraagt, overleg met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

CIALIS-tabletten zijn alleen voor mannen. Slik de hele tablet met een beetje water. U kunt CIALIS onafhankelijk van de maaltijden eten.
De aanbevolen startdosering is één tablet van 10 mg vóór seksuele activiteit. Als het effect van deze dosering te gering is, kan uw arts de dosering aanpassen verhoog tot 20 mg.
U moet CIALIS ten minste 30 minuten vóór enige seksuele activiteit gebruiken innemen.

Hoe moet CIALIS worden bewaard?
Bewaar dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen. U kunt dit geneesmiddel gebruiken volgens de instructies op de doos en de blisterverpakking
na ‘gebruikt. Niet gebruiken tot ‘of’ EXP ‘aangegeven vervaldatum. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de opgegeven maand.
Bewaar in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.
Bewaren beneden 30 ° C.

Gooi geen medicijnen in het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag je Apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. U helpt ons milieu te beschermen.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.