SALE

Baclofen 10mg – 30 Tabs

42,99

Baclofen vermindert spasmen (onwillekeurige samentrekkingen of soms pijnlijke kramp) van de spieren. Baclofen wordt gebruikt bij de behandeling van spierspasmen (krampen) door ruggenmerg- of hersenaandoeningen.

Categorie:

Beschrijving

30 tabletten / 10mg (spierverslappers)

Baclofen

Baclofen behoort tot de groep van spierverslappers. Het vermindert spasmen (onwillekeurige samentrekkingen of soms pijnlijke kramp) van de spieren. Baclofen wordt gebruikt bij de behandeling van spierspasmen (krampen) door ruggenmerg- of hersenaandoeningen. Uw arts heeft besloten dat u of uw kind dit geneesmiddel nodig heeft voor behandeling van uw aandoening. Baclofen Actavis wordt gebruikt om buitensporige spanning in uw spieren (spasmen) te verminderen en te verlichten, zoals deze voorkomt bij verscheidene ziekten, zoals cerebrale parese, multiple sclerose, aandoeningen aan het ruggenmerg, cerebrovasculair accident en andere afwijkingen aan het zenuwstelsel.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? U bent of uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. – als u of uw kind een ernstige geestesziekte heeft, die gepaard gaat met verwardheid of depressie; – als u de ziekte van Parkinson heeft; – als u of uw kind lijdt aan epilepsie (toevallen); – als u of uw kind een maag- of darmzweer heeft of vroeger heeft gehad; – bij verschillende ziekten van de hersenbloedvaten; – indien u of uw kind een verminderde long- of leverfunctie heeft; – indien u of uw kind een verminderde nierfunctie heeft (waaronder terminale nierinsufficiëntie); – bij bepaalde afwijkingen aan de blaas (moeite met plassen); – indien u of uw kind lijdt aan diabetes mellitus (suikerziekte); – wanneer u of uw kind de volgende verschijnselen ervaart: spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed en verminderd bewustzijn. Deze verschijnselen treden op bij het zogenaamde maligne neurolepticasyndroom (MNS); u dient onmiddellijk contact op te nemen met uw arts; – wanneer u of uw kind de volgende bijwerkingen ervaart: spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine. Deze verschijnselen duiden op de afbraak van spierweefsel (rabdomyolyse). U dient direct contact op te nemen met uw arts. Kinderen en jongeren tot 18 jaar: Baclofen tabletten zijn niet geschikt voor gebruik bij kinderen met een lichaamsgewicht lager dan 33 kg. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Baclofen Actavis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Licht uw arts of apotheker in als u of uw kind de volgende geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt: – een bepaalde groep van sterk pijnstillende middelen (opiaten) en andere stoffen die een dempende werking op het zenuwstelsel hebben (zoals kalmerende middelen); deze middelen kunnen de slaperigheid en sufheid die vaak door baclofen wordt veroorzaakt versterken. – Ook is de kans op verminderde ademhaling verhoogd – Gelijktijdig gebruik met sterk pijnstillende middelen (opiaten) kan verlaagde bloeddruk veroorzaken; – bepaalde middelen tegen neerslachtigheid (tricyclische antidepressiva), omdat deze de werking van baclofen kunnen versterken, wat kan leiden tot een sterke spierverslapping; – bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva), omdat bij gelijktijdig gebruik met baclofen een versterkte bloeddrukdaling kan optreden; – bepaalde middelen tegen de ziekte van Parkinson (levodopa of levodopa plus carbidopa), omdat het gelijktijdig gebruik met baclofen kan leiden tot verwardheid, het waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), hoofdpijn, opwinding/onrust (agitatie) en misselijkheid; – geneesmiddelen, die invloed hebben op de werking van de nieren. Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? Alcohol kan het effect en de bijwerkingen van baclofen versterken. Daarom mag u tijdens de behandeling met baclofen geen alcohol gebruiken. Baclofen moet tijdens de maaltijden met wat vloeistof (bijvoorbeeld een glas water) worden ingenomen. Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.