Alprazolam 0.5mg – 30 Tabs

65,00

Alprazolam werkt rustgevend, spierontspannend en vermindert angstgevoelens. Artsen schrijven het voor bij angstgevoelens en gespannenheid, paniekstoornis en sociale fobie.

Uitverkocht

Artikelnummer: bc32cd3f8d3a Categorieën: , , , Tags: , , , , ,

Beschrijving

Alprazolam

Alprazolam Sandoz wordt gebruikt voor de behandeling van verschijnselen van ernstige angst waaronder wordt geleden of die het normale functioneren verstoren. Het behoort tot een geneesmiddelengroep die benzodiazepines worden genoemd. Deze middelen verminderende angst, geven rust en ontspannen de spieren.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
• U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
• U bent allergisch voor alprazolam of andere benzodiazepines.
• Als u een bepaalde vorm van spierzwakte (myasthenia gravis) heeft.
• Als u een ernstige longziekte heeft (bijv. chronische bronchitis of emfyseem).
• Als u last heeft van ademstilstand tijdens de slaap (slaapapneu-syndroom).
• Als u een ernstig verminderde werking van de lever heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

• als u merkt dat na enkele weken gebruik de werking van de tabletten minder wordt;
• als u last krijgt van verschijnselen die wijzen op lichamelijke en/of geestelijke afhankelijkheid van alprazolam. Geestelijke afhankelijkheid merkt u aan het niet willen stoppen met het gebruik van het geneesmiddel. Lichamelijke afhankelijkheid betekent dat bij het plotseling stoppen van de behandeling met dit geneesmiddel ontwenningsverschijnselen optreden (zie rubriek “Als u stopt met het gebruik van dit middel”). De kans op afhankelijkheid neemt toe bij hogere doses en een langere behandeling. Daarom moet de duur van de behandeling zo kort mogelijk zijn;
• als u in het verleden verslaafd bent geweest aan alcohol en/of drugs; het risico op afhankelijkheid van alprazolam is groter;
• als u stopt met de behandeling.
Na het stoppen kunnen de klachten die voor het begin van de behandeling bestonden, tijdelijk in versterkte
mate terugkeren. U kunt last krijgen van o.a. stemmingswisselingen, slapeloosheid en rusteloosheid. De
kans hierop is groter wanneer de dosering te snel wordt afgebouwd of wanneer u plotseling stopt met de
behandeling.
Als u hier last van krijgt, betekent dit niet dat de behandeling met alprazolam opnieuw moet worden gestart.
In plaats daarvan zal uw arts de dosering langzaam afbouwen over een periode van enkele weken. Zie
rubriek 3 “Hoe gebruikt u dit middel”;
• als u last krijgt van geheugenverlies. Dit gebeurt meestal enkele uren na inname van de tablet (zie rubriek
4). Om de kans op geheugenverlies zo klein mogelijk te maken, moet u ervoor zorgen dat u 7-8 uur aan één
stuk door (ononderbroken) kunt slapen;
• als u last krijgt van tegenstrijdige reacties, zoals
– angst
– prikkelbaarheid
– woedeaanvallen
– nachtmerries
– verergerde slapeloosheid
– waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
– ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose)
– onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen.

Deze tegenstrijdige reacties komen vaker voor bij kinderen en oudere patiënten. Als zulke verschijnselen
optreden, waarschuw dan uw arts, omdat de behandeling mogelijk moet worden gestopt;
• als u chronisch benauwd bent; dit middel kan deze benauwdheid verergeren;
• als u gelijktijdig alcohol drinkt of kalmerende middelen gebruikt; de versuffende werking van dit middel
kan worden versterkt;
• als u lijdt aan ernstige neerslachtigheid (depressie); dit middel kan soms een overdreven opgewekte
stemming (manie) veroorzaken en soms een versterking van zelfmoordneigingen;
• als u een ernstige geestesziekte heeft waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is
(psychose); dit middel is hiertegen niet effectief;
• als u een bepaalde vorm van plotseling verhoogde oogboldruk (nauwe-kamerhoekglaucoom) heeft of
wanneer u hier gevoelig voor bent;
• als u een verminderde nierfunctie heeft of als u licht tot matig leverfalen heeft;
• Als u bejaard bent. Omdat u dan een grotere kans heeft om te vallen en uw heup te breken.
Neem contact op met uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

 

Middelen die het versuffende effect van dit middel versterken:

• slaap- en kalmeringsmiddelen
• middelen tegen ernstige geestesziekte (antipsychotica)
• middelen tegen ernstige neerslachtigheid (antidepressiva)
• middelen tegen vallende ziekte (anti-epileptica)
• middelen die gebruikt worden voor verdoving (anaesthetica)
• bepaalde middelen tegen allergie (sederende antihistaminica).
Gelijktijdig gebruik van Alprozalam Sandoz en opioïden (sterke pijnstillers, middelen voor substitutie therapie en
sommige hoestmiddelen) vergroten het risico op slaperigheid, moeilijkheden met ademhalen (respiratoire
depressie), coma en kunnen levensbedreigend zijn. Daarom moet er alleen worden nagedacht over wanneer andere
behandelingsopties niet mogelijk zijn.
Wanneer uw arts echter Alprazolam Sandoz voorschrijft tegelijkertijd met opioïden moeten de dosis en de duur van
het gelijktijdig gebruik te worden beperkt door uw arts.
Vertel uw arts alle opioïden die u gebruikt en volg de dosis aanbevelingen van uw arts zorgvuldig op. Het kan
helpen om vrienden of familieleden te informeren om alert te zijn op de tekenen en klachten zoals hierboven
vermeld. Neem contact op met uw arts wanneer u last krijgt van deze klachten.

Deze pijnstillers kunnen ook het gevoel van welzijn (euforie) en het risico op afhankelijkheid versterken.

 

Middelen die de werking van dit middel versterken door remming van de afbraak van alprazolam in de lever:

• nefazodon, fluvoxamine, fluoxetine, sertraline (bepaalde middelen tegen ernstige neerslachtigheid)
• cimetidine (middel tegen maagklachten)
• bepaalde middelen tegen AIDS (zogenaamde HIV proteaseremmers, bijvoorbeeld ritonavir, saquinavir,
indinavir)
• dextropropoxyfeen (middel tegen pijn)
• de anticonceptiepil
• diltiazem (middel tegen hoge bloeddruk en hartklachten)
• bepaalde middelen tegen infectie (macrolide-antibiotica, waaronder erytromycine)
• bepaalde geneesmiddelen tegen schimmelinfecties, zoals ketoconazol en itraconazol.
Middelen die de werking van dit middel verminderen door de afbraak van alprazolam in de lever te stimuleren:
• carbamazepine of fenytoïne (middelen bij o.a. epilepsie)
• Sint-Janskruid (kruidengeneesmiddel tegen depressie)
• rifampicine (middel tegen tuberculose).
Middelen waarvan de werking versterkt kan worden door dit middel:
• digoxine (middel bij hartfalen en hartritmestoornissen); vooral bij ouderen en bij het gebruik van hogere
doseringen van dit middel (meer dan 1 mg per dag) is de kans op een digoxinevergiftiging groter
• spierverslappers (bijv. pancuronium, atracurium); de spierverslappende werking kan sterker zijn, vooral bij het
begin van de behandeling met dit middel
• imipramine en desipramine (middelen tegen ernstige depressie).

 

Alcohol

Het is belangrijk dat u geen alcohol drinkt zolang u dit middel gebruikt, omdat alcohol de effecten van dit
middel versterkt.

 

Zwangerschap

Er is niet genoeg ervaring met het gebruik van dit middel bij zwangere vrouwen.
Gebruik dit middel niet als u zwanger bent of wilt worden, tenzij uw arts dit strikt noodzakelijk vindt.
Waarnemingen bij de mens geven aan dat de stof alprazolam schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Als u
zwanger bent of wilt worden, moet u uw arts raadplegen over de mogelijkheid de behandeling stop te zetten. Als
u dit middel gebruikt tot aan de bevalling, vertel dit dan aan uw arts, omdat de pasgeboren baby mogelijk
ontwenningsverschijnselen heeft.

 

Borstvoeding

Er is een kans op effect op de baby. Daarom mag u tijdens de behandeling met dit middel geen borstvoeding
geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan bijwerkingen hebben zoals:
• suf zijn
• uw geheugen werkt minder goed (geheugenverlies)
• uw spieren worden slapper, en
• u kan zich minder goed concentreren.

Daarom kan het zijn dat u minder snel reageert, vooral als u niet genoeg heeft geslapen. Deze effecten kunnen erger
worden als u alcohol drinkt. Rijd niet en bedien geen machines tijdens het gebruik van dit middel..
Alprazolam Sandoz bevat lactose, natrium en natriumbenzoaat
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit
geneesmiddel gaat gebruiken.
Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, en is dus in wezen “natrium-vrij”.
Dit middel bevat 0,12 mg natriumbenzoaat per tablet. Natriumbenzoaat kan geelzucht (gele verkleuring van de huid
of het oogwit) bij pasgeboren baby’s (tot 4 weken oud) vergroten.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen

• Startdosering: 0,25-0,5 mg, drie maal per dag (= 24 uur).
• Bij onvoldoende effect kan de dosis door uw arts worden verhoogd tot maximaal 3 mg per dag (= 24 uur),
verdeeld over meerdere giften.
Ouderen, verzwakte patiënten en patiënten met nier- en/of lichte leverstoornissen
• Startdosering: 0,25 mg twee tot drie maal per dag (= 24 uur)

.• Bij onvoldoende effect kan de dosis door uw arts worden verhoogd tot maximaal 0,75 mg per dag (= 24
uur), verdeeld over meerdere giften.

Ouderen zijn gevoeliger voor de werkzame stof en scheiden de werkzame stof langzamer uit.
Dit middel wordt niet aanbevolen voor patiënten met een ernstig verminderde leverfunctie.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.